PROGRAM UNAPRIJEĐENJA PRIMJENE OBITELJSKI-USMJERENE RANE INTERVENCIJE U CEREBRALNOJ PARALIZI

Reunion cp early

Odrasle

Odrasle osobe s cerebralnom paralizom

Obitelji

Obitelji s djecom s cerebralnom paralizom

Stručnjaci

Stručnjaci koji rade s djecom s cerebralnom paralizom

Promicati

Promicati osnaživanje obitelji

Linee Guida e Strumenti

Osigurati smjernice i alate za podršku na obitelj usmjerene rane intervencije u cerebralnoj paralizi

Jačanje neformalnih

Jačanje neformalnih mreža podrške i povećanje suradnje među njima

Uključivanje odraslih

Uključivanje odraslih osoba s cerebralnom paralizom u neformalne mreže podrške i njihovo osposobljavanje za “mentore” u pružanju podrške

Nene pintura

CP Rana Intervencija promiče sudjelovanje odraslih osoba s cerebralnom paralizom kao dio neformalne mreže podrške obiteljima s djecom s cerebralnom paralizom – putem inovativnih i pozitivnih praksi. Oni mogu pružiti dodatnu potporu obiteljima i stručnjacima prenoseći izravna iskustva iz svog života.

Aktivno

Aktivno sudjelovanje svih (obitelji, stručnjaka i odraslih osoba s cerebralnom paralizom) neophodno je za provođenje postupaka koji poboljšavaju dobrobit i kvalitetu života osoba s cerebralnom paralizom i njihovih obitelji.

Praktično i funkcionalno

Polazeći od stvarnosti obitelji i ljudi s cerebralnom paralizom te doprinošenje olakšavanju njihovog svakodnevnog života.

Interaktivno

Osigurati svim sudionicima povratnu informaciju o provođenju prakse, aktivnostima diseminacije i virtualnoj platformi napravljenoj za obuku.

Prijenos

Usmjerena i prilagođena obuka za osobe s cerebralnom paralizom iz različitih zemalja Europske unije.

Nene

Projektni broj

Nº 2018-1-ES01-KA204-050736

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava stavove samo autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu koja se može sadržavati u njima sadržanih informacija.